W związku z tym, że istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia w dniu 8 kwietnia 2019 akcji strajkowej proszę o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Przedszkole w tym czasie nie zapewni dzieciom opieki. Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o zrozumienie, a także zapewnienie opieki dzieciom w czasie strajku.

W przypadku odwołania akcji strajkowej niezwłocznie powiadomimy o zmianach.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

Okres usprawiedliwiający nieobecność rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.