Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12

w Rybniku informuje rodziców dzieci kontynuujących i nowo przyjętych do Przedszkola nr 12 na rok szkolny 2019/2020, że  

od 10 czerwca 2019r. do 21 czerwca 2019r.

należy podpisać deklaracje dotyczące pobytu i udziału dziecka w zajęciach realizowanych przez Przedszkole nr 12 w Rybniku.