aktualności

Rada Rodziców
dziękuje za wpłaty, które już dotarły na konto.

Prosimy o dalsze wpłaty dobrowolnej składki
na Radę Rodziców 2019/2020 w wysokości:
I dziecko 80 zł
II dziecko 40 zł
III dziecko 0 zł

Wpłat należy dokonać u skarbnika grupy.

 

Zapraszamy do głosowania w tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego
Prosimy o głosy na projekt lokalny
„Zebrzydowicki dialog pokoleń”  nr projektu 27-1
w projekcie ujęte zostały między innymi konkursy organizowane
przez nasze przedszkole.

 

Nasze przedszkole zakwalifikowało się do kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do akcji „Karton niespodzianek 2019”
organizowane przez wydawnictwo „Jedność”.
Trzeba wejść na stronę wydawnictwa Jedność lub przedszkolnego facebooka, a następnie dać lajka pod  zdjęciem Przedszkola nr 12 oraz udostępnić.
Bardzo prosimy, aby znajomi głosujących również lajkowali i udostępniali- to zwiększa nasze szanse na wygraną.
Przedszkole z największą ilością polubień zostanie zakwalifikowane do finałowej piątki i wygrywa. Tym samym dzieci z naszego przedszkola dostaną upominki. Zapraszamy do zabawy.
To nic nie kosztuje, a radość dziecka jest bezcenna.

Liczymy na WAS DRODZY RODZICE!!!

https://www.facebook.com/przedszkole12rybnik/

https://www.facebook.com/pg/wydawnictwo.jednosc/photos/?tab=album&album_id=2463394617041076&__xts__%5B0%5D=68.ARAxBLCEJUZ8Qb2xIi_Ms869E6mrDwbx_HRkKuPBOtvqZ1FrvPPVJ3Fq-vL-DBYz_CmMtxxxiZEYRJXHeHRTopeHRWD6mEdhjVy1DVwCa-OC_MUCwD8mkurYYwt9bGTo7MmS2DzmEO1WbsigAgLoFNZZBdJ1YRAv0bf6_2SCnJXa8bwqWjYRdkaBJ-dEPkydhP66cyQg5Dy0SPlJbTV43SXa5G-7h4byAPVyPrCENCm7TkfW2FdgL8s5EYa1nOb7IrD4MRkGSXZPmXsg90Ogkw-9u44M0xY84mkdK0zG9uNZ_mwMGYbwsi8Dm6HEZHICyD12-4YAejh1GPS0SqrPH_NciF0Ufw3m26dDE3r5ycgkFDoSVqV5EC1mt1s8s7dRZdPJc9GYIs1I6RMfnBTuwzo0mLALNDMuPw78D45h-oHAPSUflEBM4bFKF6aZaIPbjHJWLN2fxxeZvd3U6EHk&__tn__=-UC-R

RELIGIA W PRZEDSZKOLU
ROK SZKOLNY 2019/2020

GRUPA „TYGRYSKI”
poniedziałki od 7.30 do 8.00
piątki od 13.00 do 13.30

GRUPA „KUBUSIE PUCHATKI”
czwartki od 13.00 do 13.30
piątki od 13.00 do 13.30

GRUPA „BIEDRONKI”
wtorki od 13.00 do 13.30
środy od 13.00 do 13.30

WYCIECZKA DO KINA

W dniu 20.09.2019r. (piątek) odbędzie się wycieczka z okazji         
                            Dnia Przedszkolaka do Kina na bajkę pt. ,,TOY  STORY 4”.            
    Wyjazd jest darmowy – sponsorowany z Rady Rodziców Przedszkola nr 12.

 

Harmonogram wyjazdu:

8.00 – śniadanie – grupa ,,Biedronki” i ,,Kubusie”

8.20 – śniadanie – grupa ,,Tygryski” i ,,Krasnoludki”

9.30-11.30 – seans filmowy

12.00 – powrót do przedszkola, obiad

Serdecznie zapraszamy!!!!

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6). Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.). § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204). Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).