krasnoludki – tematyka miesiąca

Zbiórka w przedszkolu godz 7:45′

Śniadanie godz 8:00

Wyjazd godz 8:30

Planowana godz powrotu godz 13:30

Obiad w przedszkolu po powrocie ok godz 13:30.

W cenie biletu:

przejazd kolejką  czytaniem bajek
– soczek / w zimne dni ciepła herbata/ i ciasteczko
– zajęcia plastyczne
– zwiedzanie stacji z przewodnikiem
– gry i pląsy

Tematyka miesiąca

 1. Jestem ślązakiem, polakiem i europejczykiem
 2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
 3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
 1. Wybrać zawód trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

 

Piosenka

Weź mnie, weź mnie na ręce!
Mi nie potrzeba nic więcej
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Wracaj! Wracaj!

Wracaj do domu przytul mnie
Nie siedź w pracy cały dzień
Na kolana wskoczę Tobie
Już doczekać się nie mogę
Możesz być nawet mistrzem świata
Tylko do domu szybko wracaj
Wracaj do domu i bądź z nami
Nie siedź w pracy godzinami

Weź mnie, weź mnie na ręce!
Mi nie potrzeba nic więcej
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Wracaj! Wracaj!
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Mi nie potrzeba nic więcej
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Wracaj! Wracaj!

Ważna jest w życiu każda chwila
Chodźmy na spacer albo do kina
Wracaj do domu i bądź z nami
Nie siedź w pracy godzinami

Weź mnie, weź mnie na ręce!
Mi nie potrzeba nic więcej
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Wracaj! Wracaj!
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Mi nie potrzeba nic więcej
Weź mnie, weź mnie na ręce!
Wracaj! Wracaj!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 • Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 • Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 • Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

Julian Tuwim – Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Zgodnie z ustaleniami na jesiennych zebraniach grupowych w dniach 9-10 kwietnia odbędą się warsztaty Pani Margot na podświetlanych stołach z hydrożelami.

Koszt warsztatów to 30 zł – każdy rodzic jest zobowiązany do pokrycia kosztów warsztatów bez względu na obecność dziecka w tym dniu w przedszkolu.

Proszę o wpłaty do dnia 5.04.2019 r. (piątek).

Szczegóły w załączniku!

 

Pozdrawiam!

Wychowawca

W dniu 18.01.2019r odbędzie się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
proszę aby w tym dniu dzieci 
przyniosły ze sobą podpisane stroje,
 w których występowały na jasełkach. 

Dziękuję

Balik odbędzie się 28.01.2019r.