tygryski ogłoszenia

Styczeń – tematy

– Zimowy czas – zabawy czas

– Mierzymy czas

– Zawsze pamiętam o babci  i dziadku

– W poszukiwaniu mądrości

– Bale w karnawale.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

• Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

• Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

• Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

• Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny

• Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji

• Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych

• Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych

• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy

• Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

• Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

• Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów

• Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

• Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli

• Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań

Piosenka „Kiedy babcia była mała”

Kiedy babcia była mała
To sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki, chude rączki,
i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

I co, i co, że babcia nam urosła,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co, i co to ważne, że mam babcię,
że bardzo kocham ją
i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki.
To nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody
no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.

I co, i co, że dziadek urósł trochę,
że lat ma trochę więcej
niż dwa plus trzy plus osiem.
I co, i co, to ważne, że mam dziadka,
że bardzo kocham go
i lat mu życzę sto.

Dawno temu babcia z dziadkiem
w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie,
a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

I co, i co, że trochę nam urośli,
że nie są dzieciakami,
że ważni z nich dorośli.
I co, i co, to ważne że są z nami,
niech żyją długi czas
i zawsze lubią nas.

Piosenka j. angielski

How’s the weather? How’s the weather?
How’s the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How’s the weather today?

Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it sunny today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it rainy today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it cloudy today?
Let’s look outside.
Is it snowy today?

How’s the weather? How’s the weather?
How’s the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How’s the weather today?