Przedszkole nr 12 
w ZSP nr 12 w Rybniku
ul. Zebrzydowicka 182
44-217 Rybnik

tel/fax 32 4243702

mail: p12rybnik@op.pl

numer konta do opłat: 87 1020 2528 0000 0102 0435 7042