Przedszkole nr 12 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 zlokalizowane jest w Dzielnicy Rybnik-Zebrzydowice. Mieści się w budynku wolnostojącym, ma własny wyposażony w nowy sprzęt plac zabaw. Sale dla dzieci są przestronne, funkcjonalne i słoneczne. W przedszkolu jest 5 – oddziałów dzieci od 3 do 6 lat. Cztery oddziały w budynku przedszkola i jeden oddział w szkole podstawowej.

 W naszym przedszkolu dzieci nie leżakują. Dziećmi zajmuje się wysoko kwalifikowana i doświadczona zawodowo kadra pedagogiczna. W Przedszkolu panuje miła i rodzinna atmosfera skierowana na dobro dziecka i zadowolenie rodzica, zwracamy dużą uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkole jest dobrze wyposażone w nowoczesne meble dla dzieci, zabawki i pomoce edukacyjne w tym tablice interaktywne. Nauczyciele stwarzają dzieciom optymalne warunki rozwoju intelektualnego, rozwoju ich zdolności i umiejętności. Dbają o bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Przedszkole oferuje dla dzieci od 1 do 3 posiłków według życzenia rodziców. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:30 Czas pracy przedszkola może zostać wydłużony pod warunkiem że znajdzie się 5 chętnych dzieci.

Historia powstania Przedszkola sięga lat przedwojennych. Do 1981 roku Przedszkole mieściło się w budynku prywatnym. W 1981 roku przeniosło się do budynku starej szkoły. W latach 1987 -1988 budynek poddano generalnemu remontowi i przystosowano go dla potrzeb przedszkola. Budynek jest stale modernizowany w latach 2007 – 2008 wymieniono całą stolarkę okienną i drzwi wejściowe. W 2012r wykonano remont 3 łazienek dla dzieci. Wymieniono drzwi do sal dla dzieci zgodnie z wymogami P.poż., zainstalowano system oddymiania.

Do tradycji Przedszkola należą organizowane dla rodziców zajęcia otwarte 2 razy w roku szkolnym, pasowanie na starszaka, uroczystości otwarte z okazji świąt, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca połączone z festynem rodzinny, Dzień Dziecka. Wyjazdy z dziećmi do teatru, muzeum i na wycieczki rekreacyjne. Każdego roku organizujemy konkursy ogólnopolskie i regionalne o różnej tematyce. Dzieci występują na Dniu Seniora w dzielnicy Zebrzydowice. Na bieżąco współpracujemy z władzami i instytucjami lokalnymi, organizujemy imprezy o zasięgu lokalnym dla dzieci ze środowiska (Balik, Mikołaj), dla dorosłych (coroczne zabawy karnawałowe

).