Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12

w Rybniku informuje rodziców dzieci kontynuujących i nowo przyjętych do Przedszkola nr 12 na rok szkolny 2019/2020, że  

od 10 czerwca 2019r. do 21 czerwca 2019r.

należy podpisać deklaracje dotyczące pobytu i udziału dziecka w zajęciach realizowanych przez Przedszkole nr 12 w Rybniku.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Rybnik lipiec – sierpień 2019r.

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 Rybniku informuje, że od 20 maja 2019r. do 7 czerwca 2019r. trwają zapisy dzieci na dyżur wakacyjny  w Przedszkolu nr 12 w Rybniku.

Zgłoszenia można dokonać u Pani Wicedyrektor Przedszkola.

                                                                                                                  26.04.2019r.

Szanowni Rodzice,
dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem akcji strajkowej. Na chwilę obecną jesteśmy  w stanie zapewnić opiekę dla łącznej liczby 75 dzieci (świetlicową w szkole dla 25 uczniów oraz w przedszkolu dla 50 dzieci).
Informuję również, iż od poniedziałku 29.04.2019r zajęcia w szkole i przedszkolu odbywać się będą zgodnie z planem.
 
Z wyrazami szacunku
Irena Serwotka
Dyrektor ZSP12 w Rybniku

Szanowni Rodzice,

po konsultacji z komitetem strajkowym potwierdzam kontynuację akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 25.04.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku.
 W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w domu. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla łącznej liczby 75 dzieci (świetlicową w szkole dla 25 uczniów oraz w przedszkolu dla 50 dzieci).

Szanowni Rodzice,

po konsultacji z komitetem strajkowym potwierdzam kontynuację akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku.
 W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w domu. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla łącznej liczby 75 dzieci (świetlicową w szkole dla 25 uczniów oraz w przedszkolu dla 50 dzieci).