grupa 3 latków

       wychowawczyni: mgr Magdalena Bugiera
mgr Sabina Szewczyk
pomoc nauczyciela: Weronika Krótki