Drodzy rodzice przypominamy o akcji humanitarnej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Artykuły zbieramy do 6.05.2022r.

 

Rekrutacja do Przedszkola na rok 2022/2023
WAŻNA INFORMACJA
Informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do
potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 31.03.2022 r. w
godzinach od 8.00 do 11.04.2022 r. do 15.00. Brak potwierdzenia we wskazanym
terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Druk potwierdzenia woli
znajduje się na stronie internetowej przedszkola oraz w budynku przedszkola. Podpisane
potwierdzenie woli można oddać w przedszkolu lub wysłać skanem na adres mailowy
p12rybnik@op.pl.

Wicedyrektor ZSP12 Aleksandra Kuśka

 

załącznik druk potwierdzenia woli  Potwierdzenie woli

Organizujemy zbiórkę karmy mokrej i suchej dla zwierzaków z Fundacji Pet Patrol.
Można także przynosić żwirek, legowiska, smycze, zabawki.
Zachęcamy ludzi dobrego serca do udziału w akcji.
Zbiórka zaczyna się w czwartek 24.03.2022 i trwa do 31.03.2022 włącznie.
Przedszkole nr 12

załącznik   Zbiórka_karmy