POMOC DLA FUNDACJI „JESTEM GŁOSEM TYCH CO NIE MÓWIĄ”

 

       Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki razem z rodzicami do udziału akcji                          

  1. Co trzeba przynieść, aby włączyć się w akcję i pomóc zwierzętom z fundacji „Jestem Głosem Tych Co Nie Mówią” :

Potrzebujemy: karmę dla psów i kotów, obroże, preparaty na kleszcze i pchły, smycze, legowiska, miseczki.                                                                                                                                    

  1. Gdzie przynosimy dary?

     Podarunki prosimy aby wręczyć przy wejściu do Przedszkola. Wszystkie rzeczy muszą być zapakowane w worki. W Przedszkolu zostaną zgromadzone w jednym miejscu niedostępnym dla dzieci i będą „leżakowały” odpowiednią ilość czasu.  Bardzo dziękujemy za każde dary.                          

Uwaga! Każde dziecko, które przyniesie podarunek otrzyma w podziękowaniu dyplom „Przyjaciela Zwierząt”.    Dary zbieramy od 26 listopada do 18 grudnia 2020r.

Serdecznie Dziękujemy!:)

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

zmianywfunkcjonowaniuszkoliplacowekdo29listopadabrkomunikatmen

nowelizacjarozporzadzenia30b_

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z decyzją Premiera p. Mateusza Morawieckiego w okresie od 26.10 – 08.11.2020 zarządza się zdalne nauczanie w klasach IV – VIII.
Od dnia 24.10.2020 w godzinach  8:00 – 16:00 dzieci  do 16 roku życia obowiązuje zakaz poruszania się bez opieki osoby dorosłej.
Przedszkole i klasy I – III funkcjonują bez zmian.
Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

O wszystkich kolejnych  ważnych  sprawach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Pozdrawiam serdecznie.
Irena Serwotka
dyr. ZSP12

Drodzy Rodzice

            Od czwartku 22.10.2020r. można będzie odbijać karty osobiście, ponieważ czytnik ATMS będzie znajdował się przy drzwiach wejściowych z prawej strony. Proszę odbić kartę i przekazać dziecko woźnej dyżurującej. Związku z powyższą zmianą oczekiwanie na wejście dziecka i odbiór dziecka z przedszkola powinno być płynniejsze (woźne nie będą już odbijały kart). Proszę, aby wszyscy rodzice ustawiali się w jednej kolejce.

Pozdrawiam wicedyrektor Aleksandra Piotrowska

W środę 14.10.2020 nie będzie religii.
W przyszłym tygodniu nie będzie również zajęć logopedycznych.